Χρήσιμα Τηλέφωνα

Υπηρεσίαα

Τηλ.κωδικός 25510

Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης 25772
Εξωτερικά Ιατρεία 31460
ΙΚΑ Αλεξανδρούπολης 26293
Πυροσβεστική (Τηλ. κέντρο) 25672
Νομαρχία Έβρου 36441,36758
Νομάρχης 36183
ΤΥΔΚ 36281
ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης 38136
Διεύθυνση Γεωργίας 26376
Δασαρχείο 26412
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 27294
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 26147
Διεύθυνση χημικών Υπηρεσιών 26297
Διοίκηση Αγροφυλακής 26418
Εποπτεία Αλιείας 26266
ΟΑΕΔ 25646
ΕΛληνικά ΤΑχυδρομεία 23122
Πρωτοδικείο 26291
Λιμεναρχείο 26468
Στρατονομία 28448
Αερολιμένας 45256
Πύργος Ελέγχου 45257
Ολυμπιακή Αεροπορία 26207
ΟΣΕ 26395
ΚΤΕΛ 26479
Ακτοπλοϊα 26721, 23512, 22215
Ταξί 27200, 27700, 28484, 22000, 27770, 28358
Δημαρχείο 20004